Vedení účetnictví se dá dělat mnoha způsoby, jen jeden je správný.

Nevedení účetnictví nebo špatně vedené účetnictví je podle zákona postihnutelné tvrdšími nebo mírnějšími sankcemi ze strany finančního úřadu.

Tvrdší sankce nastávají v případech, kdy není vedeno účetnictví vůbec, nebo  je vedeno později, než ode dne, který ukládá účetní zákon v §4. Dále v případě, že účetní jednotka nesestaví účetní uzávěrku, případně nevyhotoví výroční zprávu a to v době, kterou ukládá účetní zákon. Sankce se pohybuje do výše 6% celkové hodnoty aktiv firmy.

Mírnější sankce se pak ukládají za to, že nesestaví úplnou účetní uzávěrku, nenechá prozkoumat a schválit auditorem účetní uzávěrku (případně výroční zprávu) pokud mu to zákon ukládá, nezveřejní účetní uzávěrku (popř. výroční zprávu) předepsaným  způsobem, neuchovává účetní záznamy po dobu uvedenou v zákoně, vede účetnictví špatně, nebo zadává do účetnictví zkreslující údaje. Sankce se pohybuje do výše 3% celkové hodnoty aktiv firmy.

Za výše uvedené prohřešky proti účetnímu zákonu č. 563/1991 sb. ve znění pozdějších předpisů jednoznačně odpovídá fyzická, nebo právnická osoba, nikoliv účetní.

Chyby ve vedení účetnictví jsou  především nerozlišení časového období, špatně rozlišené časové období, nerozlišení nákladů a výnosů, způsob provádění oprav.

Všeobecně se předpokládá, že chyby v účetnictví jsou neúmyslné, případně způsobené špatnou kvalifikací účetní, nebo chabým dohledem auditora. Výše uvedené příklady jsou spíše ojedinělé, ale stávají se. Ani práce auditora nezajistí to, že je účetnictví vedeno správně, většinou neprochází celé účetnictví, spíše provádí namátkovou kontrolu. Proto, abyste se mohli věnovat výhradně svému podnikání, a nemarnili čas kontrolami své účetní, auditora nebo častou kontrolou z úřadů, je tady JKL účetnictví s.r.o., které se postará o Váš klid v tomto ohledu.

 

Napsat komentář