Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016

Přehled za rok 2016 musí OSVČ  podat na OSSZ:

  • Nejpozději jeden měsíc po podání daňového přiznání, letos to vychází na  2. 5. 2017.

  • pokud však daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí tento fakt OSVČ doložit do 30. 4. 2017, posune se podání Přehledu na 1. 8. 2017.

  • jestliže OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2017.

Zde si můžete stáhnout potřebné Tiskopisy ČSSZ

Napsat komentář