Kontrola stavu a vedení účetnictví

Od začátku května do konce června běží u nás akce pod názvem Audit bez auditora. Akce spočívá v kontrole vedení účetnictví a/nebo v kontrole stavu účetnictví.

Při kontrole vedení účetnictví je dán důraz na to, jak Vaše stávající účetní firma, případně účetní, jako zaměstnanec, vede samotné účetnictví. V předešlém článku jste se dozvěděli, jak rozhodně nesmí vypadat vedení účetnictví. Vaše otázka zní: Kdo mi to zkontroluje? Odpovědí je naše účetní firma JKL účetnictví s.r.o., která Vám zkontroluje, jestli je účetnictví vedeno správně subjektem, který Vám účetnictví zpracovává. Vzhledem k naší praxi vedení kompletního účetnictví v mnoha odvětvích a oborech jsme schopni odhalit chyby ve vedení účetnictví ve velmi krátké době. Výstupem z této kontroly vedení účetnictví je upozornění na závažná, nebo méně závažná pochybení stávajícího zpracovatele učetnictví a doporučení na zlepšení nebo změnu procesů.

Při kontrole stavu účetnictví se více klade důraz na správnost údajů a konkrétních složek v účetnictví. Dále se hledají chyby v zavedení účetních vět, včasný odvod daní atd. Následuje výstup s výčtem chyb a možných sankcí od státu a doporučením na nápravu chyb v účetnictví.

Ani auditor neprovede takto podrobnou kontrolu účetnictví, vybere si několik namátkových faktur, nebo daňových přiznání a z toho jsou pak výsledky trochu zkreslené. Občas se dokonce stává, že si šikovný účetní vypozoruje, co po něm každoročně auditor chce, to má v pořádku, ale ostatní účetní záležitosti, které auditor nekontroluje, jsou v nepořádku. Po odchodu takového účetního z firmy se pak majitel diví, co všechno bylo zanedbáno. Píšu ze zkušenosti, ale nemohu samozřejmě uveřejnit jméno firmy ani účetního.

Celá procedura jedné, druhé nebo obou kontrol je provedena naší nezávislou účetní firmou tak, aby byl spokojený zákazník, který si nás platí, nikoliv vychytralý účetní, ať už interní, nebo externí. Neváhejte, v době daní takové věci nezpracováváme 🙂

 

Napsat komentář