Silniční daň podrobně

Silniční daň za auto pro OSVČ
Pokud používáme auto pro samostatnou výdělečnou činnost, musíme za něj platit silniční daň. Platíme ji jen za ty měsíce, ve kterých je auto používáno. Není přitom důležité, zda je auto v majetku nebo jak uplatňujeme výdaje (paušál na dopravu, cestovní náhrady)

Poplatník silniční daně a termín
K silniční dani se registruje osoba právnická nebo fyzická, která je uvedena v technickém průkazu jako provozovatel vozu. PO nebo FO taky podává přiznání a platí silniční daň. Daňové přiznání musí být podáno do 31. ledna za předešlý rok.

Zálohy na silniční daň
Zálohy i případný doplatek daně se platí na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde má právnická nebo fyzická osoba sídlo. Zálohy se platí 4x do roka během doby, kdy je vozidlo využíváno k podnikání:
do 15. dubna (na leden až březen)
do 15. července (na duben až červen)
do 15. října (na červenec až září)
do 15. prosince (na říjen a listopad)
Zbytek lze doplatit s daňovým přiznáním do 31.ledna následujícího roku. Zálohy se dají také uhradit i na celý rok předem.

Sazby silniční daně, výpočet
Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani – u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.
Silniční daň také můžeme snížit u auta, od jehož první registrace k silničnímu provozu ještě neuběhlo devět let. Sazbu daně snížíme podle § 6 Zákona o silniční dani takto:
o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace
o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců
Sazbu musíme navýšit o 25% u vozidel poprvé registrovaných do konce roku 1989.

§ 3 zákona o silniční dani
Od silniční daně jsou podle § 3 zákona o silniční dani osvobozeny vozy do 12 tun, jezdící na alternativní pohon – hybridní, elektrický, CNG, LPG. Daňové přiznání k silniční dani je nutné podat i v tomto případě.

Auto zaměstnance
Jestliže vyplácíte svému zaměstnanci cestovní náhrady podle zákoníku práce, protože používá své vozidlo, zaplatíte silniční daň i za jeho auto. Buď se platí za každý měsíc, ve kterém byly pracovní cesty vykonány nebo 25 Kč za každý den pracovní cesty (§ 6 odst. 4 zákona o dani silniční)

Nákladní auto
Pokud vlastníte nákladní vozidlo pouze k přepravě nákladů nad 3,5 tuny, budete platit silniční daň bez ohledu na to, zda je vozidlo používáno. Pokud jsou SPZ v depozitu, platit se za konkrétní měsíce nemusí

Napsat komentář