Nástroje na optimalizaci daní

Pojem optimalizace daní je často spojován s činností za hranou zákona o daních, někdy i zákona trestního. Víte, že jdou optimalizovat daně zcela legálně, v rámci všech zákonů ČR, včetně všech vyhlášek a předpisů o daních? Vzhledem k tomu, že se jedná o naše know-how, popíšu jen obecné možnosti, nikoliv konkrétní postupy. JKL účetnictví Vám optimalizací daní ušetří až 15% obratu Vaší firmy.

Optimalizace daní je soubor mnoha opatření, která se provádějí opakovaně za určité časové období. Některá opatření pro optimalizaci daní se provádějí čtyřikrát do roka jiná denně. Optimalizace daní je časově náročný proces, ale každopádně se vyplatí, po podání daňového přiznání k dani z příjmu se ukáže, jak moc.

Jedním ze souboru opatření k optimalizaci daní je časové období, se kterým se dá přiměřeně hýbat dle potřeby, aby příjem nebo výdej spadnul do žádoucího měsíce, nebo roku. Dalším opatřením pro optimalizaci daní je alternativní výplata podílu ze zisku společníkovi. Alternativa spočívá v úhradě vybraných benefitů, které nejsou zatíženy daní z příjmu ze závislé činnosti a nepodléhají zákonnému pojistnému. Položky snižující základ daně, odpočet na vzdělání nebo výzkum a vývoj, to jsou další opatření pro optimalizaci daní z jejich dlouhé řady.  Optimální odpisy hmotného i nehmotného majetku dle aktuální situace firmy – existuje několik způsobů odpisů majetku a v různých časových obdobích mohou být pro firmu výhodnější jiné. Sleva na dani za zaměstnance 18 – 60tis. Kč za jednoho zaměstnance ročně.

Pokud Vás náš přístup k úspoře podnikatelům zaujal, neváhejte, a ozvěte se nám. Kontrolu účetnictví provádíme až do konce června v naší  AKCI Kontrola stavu a vedení účetnictví.

Napsat komentář