Paušální výdaje

V současné době je populární způsob použití paušálních výdajů. Neuplatní-li fyzická osoba výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje ve výši:

80% z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z řemeslného podnikání. Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 1,6 mil. Kč.

60% z příjmů ze živnostenského podnikání, kromě řemeslného podnikání. Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 1,2 mil. Kč.

40% jiné příjmy ze samostatné činnosti (nezávislá povolání, lékaři, advokáti, znalci, tlumočníci, daňoví poradci, insolvenční správci, za autorská práva, apod.). Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 0,8 mil. Kč.

30% příjmy z nájmu z majetku, který je zařazený do obchodního majetku (vztahuje se na fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví). Nejvýše lze uplatnit výdaje do výše 0,6 mil. Kč.

Způsob uplatnění paušálních nelze zpětně měnit.

Fyzická osoba, která uplatňuje paušální výdaje, nemá v tomto zdaňovacím období pro účely daně z příjmu žádný obchodní majetek.

Uplatní-li fyzická osoba u dílčího základu daně podle §7 nebo §9 ZDP paušální výdaje, a součet dílčích základů je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže si odečíst od základu daně ani manželku, ani dítě.

Napsat komentář